Biz hakda

Ningbo Master Soken Elektrik Co., Ltd.Hytaýyň elektrik enjamlary senagaty birleşiginiň elektrik enjamlary we öý gözegçiligi bölümi barada direktor agzasy.Gözleg we işläp taýýarlamak, dürli wyklýuçatelleri dizaýn etmek we öndürmekde ökde.Önümlerimiz roker wyklýuçatellerinde, aýlaw wyklýuçatelinde, düwme düwmelerinde, açar wyklýuçatellerinde we görkeziji çyralarynda bolýar.Önümler öý enjamlary, senagat desgalary, aragatnaşyk enjamlary, metr we beden kosmetiki enjamlary bilen enjamlar we ş.m. ýaly köp ugurlarda giňden ulanylýar.

Biziň kompaniýamyz ykdysady kuwwat bilen taňze derýasynyň deltasynyň günorta ganatynda ýerleşýär, bu ýerde meşhur A derejeli milli gözel ýer - Xikou Ningbo ýerleşýär.Zawod örän amatly transport bilen daşky gurşawa eýe.Zawod howly hökmünde 16,000 inedördül metr we ussahanalaryň 25,000 inedördül metr meýdany tutýar.Kompaniýanyň 1000-den gowrak işgäri bar, şol sanda R&D we 50-den gowrak tehniki inersener. Annualyllyk önümi 150 milliondan gowrak.Biziň kompaniýamyz içerki senet doganlarynyň birinji derejesinde.

Biziň kompaniýamyz 1997-nji ýylyň iýul aýynda ISO19001 hil dolandyryş ulgamyndan geçdi we 2004-nji ýylyň oktýabr aýynda ISO14001 Daşky gurşawy dolandyryş ulgamyndan geçdi. Ulgamlar PDCA siklleri bilen has kämilleşýär.SOKEN marka hökmünde Zhejiang meşhur markasy we Ningbo meşhur marka önümidir.Kompaniýa laboratoriýany UL TUV barlag standartyna laýyklykda gurdy.Önümleriň köpüsi UL, VDE, TUV, ENEC, KEMA, K, CQC, CCCD howpsuzlyk tassyklamalary we şahadatnamalary we RoHS-e laýyk gelýär.

Kompaniýa, “SYITYASAT WE HYZMAT” dolandyryş pikirine ýüz tutmagyny dowam etdirer we sarp ediş hyzmaty bilen hiliň kämilligini ýokarlandyrmagy dowam etdirer.Müşderilerimiziň isleglerini iň ýokary derejede kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis diýip umyt edýäris.

agfag